Augusti 2024

 Minsta möjliga bokning - 2 sammanhängande nätter  

 

10

Datum

11

13

12

15

14

16

18

17

20

19

21

22

24

25

23

26

28

27

29

31

30

Lill-Märta

max 4

bokad

bokad

Kristina

max 4

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

1040

bokad

bokad

1150

bokad

bokad

bokad

1150

1040

1040

1150

1040

1150

bokad

1040

bokad

bokad

bokad

bokad

Ulrika

max 2

bokad

bokad

Robert

max 4

🐶

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

xxx

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

840

bokad

840

bokad

840

bokad

840

bokad

840

1040

840

1040

840

1040

840

bokad

bokad

1040

bokad

bokad

bokad

Arvid

max 2

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

790

bokad

Danjel

max 2

bokad

xxx

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad 

xxx

bokad

bokad

xxx

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad