Historik

Vi valde att kalla vårt lägenhetshotell Karl-Oskars Krypin av flera anledningar. Husen byggdes 1928 och 1929 av byggmästare Karl Johan Fredrik Hammarström. Fastighetens andra ägare var pastor Oskar Nygren från Barlingbo. Våra söner heter Oskar och Karl och hela familjen utvandrade från Småland till Gotland 1997. 

Många av våra gäster frågar vad fastigheten har används till.

Hittills har vi fått bekräftat att det var glasmästeri i flygelbyggnaden, i slutet på 60-talet till mitten av 70-talet. Glasmästaren hette Hallgren. Fastigheten såldes sedan till Rune Karlsson och vi tror att det var i samband med denna försäljning som flygelbyggnaden byggdes om till uthyrningslägenheter. Flera bygglov runt 1980 bekräftar detta. Lägenheterna hyrdes ut under namnet Runes Rumsuthyrning.

Vi köpte fastigheten i december 2004 av Gunilla och Mikael Andersson som hade drivit verksamheten under åtta år.