Mars 2023

 Minsta möjliga bokning - 2 sammanhängande nätter  

 

1

Datum

2

4

3

6

5

7

9

8

11

10

12

14

13

16

15

18

17

19

21

20

23

22

24

26

25

28

27

29

31

30

Lill-Märta

max 4

800

700

Kristina

max 4

700

800

800

700

700

800

800

700

700

800

700

800

800

700

700

800

800

700

700

800

700

800

bokad

700

700

800

bokad

700

700

bokad

800

bokad

bokad

800

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

700

bokad

bokad

700

700

bokad

bokad

700

700

bokad

700

bokad

bokad

700

700

bokad

Ulrika

max 2

xxx

550

Robert

max 4

🐶

550

xxx

550

xxx

550

xxx

550

xxx

550

xxx

550

xxx

550

xxx

550

xxx

550

xxx

550

xxx

550

xxx

550

xxx

550

xxx

bokad

xxx

bokad

xxx

bokad

xxx

bokad

xxx

550

xxx

550

xxx

550

xxx

bokad

xxx

bokad

xxx

bokad

xxx

bokad

xxx

bokad

xxx

bokad

xxx

xxx

xxx

bokad

xxx

bokad

xxx

550

xxx

550

Arvid

max 2

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

bokad

550

bokad

550

550

550

550

550

500

Danjel

max 2

500

bokad

bokad

500

500

500

bokad

500

bokad

bokad

500

500

500

500

500

bokad

bokad

500

500

500

500

500

bokad

xxx

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad